Het rooster van… Manager ICT Maurice In de Braek

In de rubriek Het rooster van geven we je een kijkje in het leven van een professional uit het onderwijs. Deze week werpen we een blik in het dagboek van Maurice In de Braek, manager ICT van Stichting LVO in Sittard.

8.03 uur
“Ik begin mijn dag met het uitwerken van een implementatieplan rondom het verder verbeteren van Informatiebeveiliging en (Data) Privacy (IBP, red.). Dit plan valt in vier categorieën op te delen. Allereerst zijn er de technische maatregelen binnen de ICT-infrastructuur, variërend van virusbescherming en firewalls tot twee-factor authenticatie. Ten tweede hebben we de bewerkersovereenkomsten, aangezien al onze medewerkers en dienstverleners met persoonsgegevens werken. Ook moeten procedurele afspraken worden vastgelegd. Wat moet iemand bijvoorbeeld doen wanneer er een laptop wordt gestolen? De vierde categorie die in het implementatieplan naar voren komt is het sturen van het gedrag van onze leerlingen en medewerkers. Op die manier willen we ervoor zorgen dat ze veilig met vertrouwelijke informatie omgaan. Deze ambities zijn vastgelegd in een gezamenlijk IBP-beleid en een bijbehorend normenkader voor alle aangesloten scholen.”

10.15 uur
“In het komende kalenderjaar loopt het contract met de aanbieder van ons huidige leerlingadministratiesysteem (LAS, red.) en onze elektronische leeromgeving (ELO, red.) af. Als voorbereiding op de komende aanbesteding vindt overleg plaats over het op te stellen Programma van Eisen (PvE, red). Een belangrijk thema binnen dit overleg omvat de vraag of we processen en de bijbehorende ondersteuning vanuit het systeem generiek of specifiek willen inrichten.Bij een generieke inrichting wordt het proces eenduidig ingericht voor alle aangesloten scholen. Dit geldt met name voor processen die ondersteunend van aard zijn. Processen en functionaliteiten die direct van invloed zijn op het onderwijs worden wél per school ingericht. Hierover hebben we deze ochtend overlegd met consultants die ons ondersteunen bij het opstellen van het PvE.”

12.17 uur
“Ik ben werkzaam op de LVO-locatie in Sittard, waar een aantal ondersteunende afdelingen voor alle scholen zijn samengebracht. Naast de centrale ICT-afdeling zitten bijvoorbeeld Personeelszaken, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop ook in Sittard. Hoewel de medewerkers binnen deze afdelingen ieder hun eigen doelstellingen hebben, zijn veel werkzaamheden afhankelijk van wat er elders binnen LVO gebeurt. Daarom wordt er stelselmatig samengewerkt in multidisciplinaire teams. Om het gezamenlijke karakter nog verder te onderstrepen wordt er op passende momenten samen van het ontbijt of de lunch genoten, zoals vandaag in het kader van het Sinterklaasfeest.”

13.05 uur
“De gezamenlijke LVO-scholen werken momenteel onder de noemer OpMaat aan het verder vormgeven van adaptief onderwijs. Hiermee wordt het voor iedere leerling mogelijk binnen zijn leertraject te variëren in snelheid en niveau. In veel gevallen wordt het bieden van adaptief onderwijs ondersteund door digitale leermiddelen. Om die te ontsluiten zijn er devices (pc’s of laptops, red.) nodig. De school bepaalt zelf of deze devices worden aangeboden of dat deze (gedeeltelijk) door de ouders worden bekostigd. Uiteraard heeft het in bruikleen geven van o.a. laptops consequenties, bijvoorbeeld in het geval van schade of diefstal. Samen met de afdeling Juridische Zaken willen we de scholen en de ouders van hun leerlingen hierover zo goed mogelijk informeren en hierbij ondersteunen.”

15.37 uur
“Mijn dag eindigt met een overleg binnen het cluster Heuvelland. Op één van de daar gevestigde scholen zijn de leerlingen van de onderbouw volledig overgestapt op digitaal onderwijs. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de afhankelijkheid van de ICT-omgeving en de benodigde verbindingen. Om de beschikbaarheid van de externe verbinding nog verder te vergroten bekijken we de mogelijkheden wat betreft een extra, ‘redundante’, verbinding. Ook begint een tweede school binnen het cluster binnenkort in een aantal pilotklassen met een volledig digitale leeromgeving.”


 

Anderen bekeken ook dit

Het rooster van... Hoofd ICT ...

Geplaatst: 02-05-2018 Het rooster van... Hoofd ICT Raymond van den Berg

In de rubriek ‘Het rooster van’ geven we je een kijkje in het leven van ...

Het rooster van Henk Orsel, ...

Geplaatst: 16-01-2018 Het rooster van Henk Orsel, manager Informatisering & Automatisering

In de rubriek 'Het rooster van' geven we je een kijkje in het leven van een ICT-professional ...

Het rooster van… ICT-Hoofd Artwiech ...

Geplaatst: 17-08-2017 Het rooster van… ICT-Hoofd Artwiech Jan Flier

In de rubriek 'Het rooster van' geven we je een kijkje in het leven van een ...