Onderzoek opleiden

De rol van ICT is de afgelopen decennia in alle sectoren sterk gegroeid. Ook in het onderwijs is ICT vandaag de dag onmisbaar en vormt het een steeds belangrijker onderdeel van het lesmateriaal. Maar in hoeverre zijn docenten voldoende digitaal onderlegd om hun leerlingen hierin te kunnen onderwijzen? Wordt hier eigenlijk wel voldoende aandacht aan besteed op lerarenopleidingen? SLBdiensten, uitgever van ICTheek, zocht het uit en ondervroeg 528 onderwijsprofessionals. Daarnaast werden ook 502 HR-professionals gevraagd hoe zij dachten over de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. De resultaten vind je hieronder.

Hoe denken leraren over de kwaliteit van het ICT-onderdeel van hun opleiding? Is dit voldoende of kan hier meer aandacht aan worden besteed? Ruim de helft van de ondervraagden vindt dat het digitale onderwijs op lerarenopleidingen beter kan. Hoe men hier binnen verschillende leeftijdscategorieën over denkt, vind je terug in de visual links.

Aangezien het steeds belangrijker wordt voor leerlingen om digitale vaardigheden te hebben, zou het dan niet verplicht moeten worden voor leraren in spé om opgeleid te worden op het gebied van ICT? Drie op de vijf ondervraagde onderwijsprofessionals vindt van wel. In welke provincies ze de grootse voorstanders zijn van dit idee vind je terug in de infographic.

Met ICT-onderwijs op scholen zijn kinderen in de toekomst wellicht beter voorbereid op een baan. Je ziet dat de vraag naar developers en data-analisten steeds verder groeit. Dit is dan ook de reden dat steeds meer scholen programmeerlessen aanbieden. Zou dit verplicht aangeboden moeten worden op scholen volgens onderwijzers en HR-medewerkers? Je vindt het antwoord in de visual.

Verplichte programmeerlessen kunnen ervoor zorgen dat kinderen later makkelijker een baan vinden. Je zou kunnen zeggen dat ze ervoor zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven daardoor beter op elkaar aansluiten. Een goede zaak, vindt een ruime meerderheid van de ondervraagden. Driekwart van hen vindt namelijk dat het onderwijs meer moet inspelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Hoe hier in de verschillende leeftijdsgroepen over gedacht wordt, zie je in infographic.

Een andere manier om educatie en werk beter op elkaar te laten aansluiten, is het bedrijfsleven meer te betrekken bij het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door hen gastlessen en trainingen te laten geven op scholen. Organisaties kunnen zelf ook meer aandacht besteden aan training, maar dan aan hun eigen medewerkers. In hoeverre men voorstander is van deze twee ideeën vind je hiernaast terug.