Onderzoek kennis delen

Dat het onderwijs steeds verder digitaliseert, is bekend. Maar beschikken onderwijsprofessionals wel over voldoende ICT-kennis om hun leerlingen daarbij goed te ondersteunen? Hoe beoordelen docenten hun eigen ICT-vaardigheden, die van hun collega’s en van leerlingen? SLBdiensten, de belangrijkste softwarepartner in de onderwijsmarkt voor voortgezet onderwijs en mbo, zocht het uit en liet onderzoek uitvoeren onder 615 Nederlandse onderwijsprofessionals. De resultaten vind je terug in onderstaande visuals.

Hoe hoog schatten Nederlandse docenten hun ICT-kennis in? Vinden ze dat deze er wel mee door kan of vinden ze dat er veel te verbeteren valt? Het lijkt erop dat zij behoorlijk zelfverzekerd zijn op ICT-gebied. Zo beoordeelt maar liefst 87 procent de eigen kennis als goed of heel goed. Of docenten hun collega’s net zulke hoge scores geven, ontdek je in de visual links.

Docenten schatten de kennis van hun collega’s een stuk lager in dan hun eigen kennis. Hoe zit het met de ICT-vaardigheden van hun leerlingen? Bevindt deze zich op een hoog niveau of hebben de leerlingen nog aardig wat te leren? In de visual hiernaast leggen we de beoordelingen die de respondenten aan hun leerlingen en collega’s geven naast elkaar. Welke heeft volgens hen de meeste kennis in huis?

Docenten in het middelbaar beroepsonderwijs geven twee keer zo vaak een onvoldoende aan de kennis van hun collega’s als leraren in het voortgezet onderwijs. Met name de jonge mbo-docenten (38 procent) zijn niet te spreken over de digitale vaardigheden van hun collega’s. Hoe men de kennis van mededocenten beoordeelt, vind je terug in de infographic.

Dat er nog ruimte voor verbetering is op het gebied van digitale kennis, moge duidelijk zijn. Scholen hebben volgens de ondervraagden een belangrijke taak in het up-to-date houden van de ICT-kennis, maar een derde van hen vindt dat hun onderwijsinstelling dit onvoldoende doet. Ook vindt een groot deel van hen dat collega’s niet genoeg kennis met elkaar uitwisselen. Welk percentage van de onderwijsprofessionals deze mening is toegedaan vind je in de visual.

Natuurlijk kan een school het up-to-date houden van de ICT-vaardigheden van medewerkers stimuleren, maar onderwijzers kunnen ook zelf aan de slag om hun kennis op peil te houden. We vroegen de respondenten hoe ze de eigen digitale kennis onderhouden. Links in de visual zie je de meest gegeven antwoorden.