Adobe, Cisco en Microsoft over kennis delen met het onderwijs

Kennis delen blijft bij software- en hardwareleveranciers niet beperkt tot de welbekende manual. Ze doen veel meer, ook specifiek voor het voortgezet onderwijs en mbo. Wat doen Adobe, Cisco en Microsoft – de drie grootste partijen in de onderwijsmarkt – op dit gebied? Dat vroegen we John Arboleda van Adobe, Rik Bleeker van Cisco en Dagmar Lens van Microsoft.

Alle drie de partijen hechten veel belang aan de onderwijsmarkt. “En niet vanuit commercieel perspectief”, aldus Rik Bleeker, CSR Manager Europe North bij Cisco. “Al meer dan twintig jaar draaien we het Networking Academy (Netacad) Program wereldwijd in 188 landen. Meer dan negen miljoen mensen hebben we op die manier al verrijkt met digitale vaardigheden. We bieden dit programma belangeloos aan vanuit een MVO-perspectief. We dienen hiermee het belang van Nederland, maatschappelijk en economisch. In Nederland zijn zo al meer dan 140.000 IT-studenten opgeleid via het ‘Netacad’-programma en dat aantal groeit exponentieel.”

In Nederland heeft Cisco het programma ‘Digitale Versnelling Nederland’: “Digitalisering van de samenleving gaat zo hard, dat we niet alleen IT-studenten moeten opleiden maar ook niet-IT-studenten. Binnen alle studierichtingen is immers een versterking van digitale vaardigheden nodig.”

Technologie creëert ook nieuwe banen: tien procent van de banen in 2030 bestaat nu nog niet.

Klaarstomen voor de toekomst
Microsoft ziet het belang van kennis delen met het onderwijs vooral vanuit het perspectief van de toekomstig benodigde vaardigheden van leerlingen. Het bedrijf illustreert dat met cijfers: technologische vooruitgang zal er in de VS voor zorgen dat in 2030 zo’n 50 procent van de banen kan worden vervangen door automatisering.

Technologie creëert ook nieuwe banen: tien procent van de banen in 2030 bestaat nu nog niet. Bovendien vereisen toekomstige banen andere vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit. Microsoft deed in dit kader een onderzoek naar de klas van 2030 (aka.ms/classof2030). Dagmar Lens, educatielead bij Microsoft: “We weten nog niet wat de leerlingen die nu op de basisschool zitten gaan doen later. We kunnen hen voorbereiden op deze nieuwe wereld door middel van vaardighedenonderwijs en gepersonaliseerd leren.”

Ook John Arboleda van Adobe ziet het opdoen van digitale vaardigheden, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen, storytelling en creativiteit als essentiële vaardigheden om leerlingen voor te bereiden op toekomstige banen. “Juist daar kan Adobe’s ervaring en aanbod een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs”, vindt Arboleda.

Hele onderwijsspectrum
Op welke doelgroepen focussen de drie partijen zich binnen het onderwijs? Adobe richt zich op het hele ‘onderwijsecosysteem’, bestaande uit leerlingen, docenten, ouders, onderwijsmanagers, beleidsmaker en andere partners binnen het onderwijs. Ook Microsoft bedient alle doelgroepen: bestuur, directie, facilitaire diensten, docenten en leerlingen. Dagmar Lens licht toe: “Een succesvolle verandering vereist input en medewerking van alle doelgroepen in een school. Een goede strategie voor verandering is noodzakelijk wil je als school succesvol transformeren en innoveren. Ons raamwerk voor onderwijsvernieuwing helpt daarbij (zie aka.ms/ETF, red.).”

Rik Bleeker van Cisco merkt dat het aantal informaticadocenten in het vo helaas niet groeit, maar terugloopt. “Een zorgwekkende ontwikkeling. In gesprekken met vo-docenten en met verenigingen als I&I (vakvereniging informatica en digitale geletterdheid), SLO, Curriculum.nu en de VO-raad merken we ook dat de besteedbare tijd voor informatica te beperkt is. Daarom organiseren we bewustwordingssessies met directie en bestuurders van scholen. Ook werken we aan de bewustwording van toonaangevende personen van overkoepelende (branche)organisaties om te vertellen wat de impact is van digitalisering op de samenleving.”

Cisco Live naar Nederland
Alle drie de partijen doen veel aan kennisdeling. Zo zet Cisco bijvoorbeeld WebEx in, een videoconference tool voor ‘peer learning’. Via de tool kunnen docenten en leerlingen samenwerken en kennis delen. Cisco komt vanaf volgend jaar naar Amsterdam met het jaarlijkse event ‘Cisco Live!’, dat de laatste paar keer gehouden werd in Barcelona. Een primeur! “Het wordt voor docenten daardoor nog makkelijker om een paar dagen kennis op te doen. Cisco Live! is de ultieme leeromgeving: honderden keynote presentaties, trainingen, demo’s en workshops vinden er plaats waaraan iedereen kan deelnemen.”

Cisco geeft bovendien veel rondleidingen in de ‘school- en kantooromgeving’ van de toekomst. Ze organiseren bovendien ‘Girls on IT-sessies’, specifiek gericht op meisjes in het vo en mbo en hun docenten, met als doel de participatie van vrouwen in de IT te laten stijgen. “Het verbaast me dat niet meer Nederlandse meisjes en vrouwen voor dit vak kiezen. Je hebt fantastische banen en dito loopbaanperspectieven!” aldus Bleeker.

“Het verbaast me dat niet meer Nederlandse meisjes en vrouwen voor dit vak kiezen. Je hebt fantastische banen en dito loopbaanperspectieven!”

Adobe Education Evangelists
Adobe onderscheidt drie gebieden binnen kennis delen, afgestemd op de behoeften van de docent. Arboleda: “Allereerst willen we bewustzijn creëren en docenten uitleggen hoe ons aanbod de leerervaring kan verbeteren. Daarvoor organiseren we evenementen, wonen we conferenties bij en spreken we belangrijke stakeholders. Daarnaast biedt Adobe ondersteuning bij de integratie van applicaties in de IT-infrastructuur. Dat doen we vooral via onze partners en via klantondersteuning aan ICT-managers op school, trainingen en online materiaal.

Tot slot helpen we leraren om Adobe-toepassingen op te nemen in het leerplan en in de klas. Daartoe bieden we onsite workshops en toegang tot Adobe Education Exchange.” Adobe Education Exchange (edex.adobe.com) is een gratis omgeving waar 700.000 docenten met elkaar delen hoe zij Adobe-producten in het klaslokaal inzetten. Tot slot heeft Adobe nog de ‘Education Evangelists’, waarbij voormalige docenten die zelf goed overweg kunnen met Adobeproducten dit aan andere docenten leren.

Inzet van partners door Microsoft
Voor kennisdeling heeft Microsoft onder andere het Showcase Schoolprogramma en het ‘Microsoft Innovative Educator Expert’ (MIEE) programma. Dit zijn allebei kennisdelingsprogramma’s waarbij scholen en docenten in kleinere gemeenschappen kennis met elkaar uitwisselen, zowel online als offline. Dagmar Lens: “Microsoft faciliteert en deelt nieuwe productupdates, maar de kracht van de programma’s zit in het enthousiasme en de veranderingsbereidheid van alle deelnemers.” Meer informatie staat op aka.ms/MIEE en aka.ms/ShowcaseScholen.

Verder opereert Microsoft met een uitgebreid ecosysteem aan partners. Scholen kunnen informatie, training, advies en hulp bij implementatie aanvragen bij deze partners. “Wij zorgen ervoor dat onze partners up-to-date zijn, zodat we in staat zijn scholen op alle onderdelen van de onderwijstransformatie te helpen.” Daarnaast staat Microsoft op veel evenementen, zoals de Nacht van de Leraar, SURF Onderwijsdagen en IPON. Tenslotte organiseren wij de eigen onderwijsdag op kantoor.


Leveranciers als Adobe, Cisco en Microsoft hebben speciale afspraken gemaakt met SLBdiensten:

software voor thuisgebruik: zie slim.nl
software voor instellingsgebruik: zie slbdiensten.nl
trainingen voor docenten, ICT’ers en directie: zie slimindeklas.nl/trainingen
certificeren in Microsoft, Adobe en Cisco: zie slimindeklas.nl/certificeren

Trainingen

Anderen bekeken ook dit

Meer dan helft docenten vindt ...

Geplaatst: 09-10-2019 Meer dan helft docenten vindt dat lerarenopleidingen te weinig aandacht besteden aan ICT

Van de Nederlandse leraren vindt 51 procent dat er op lerarenopleidingen onvoldoende aandacht aan ICT wordt ...

Hoe design helpt bij het ...

Geplaatst: 01-11-2018 Hoe design helpt bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethodes

De digitalisering van het onderwijs lijkt al in een vergevorderd stadium. Laptops en tablets zijn ...

“De training was meteen heel ...

Geplaatst: 18-09-2018 “De training was meteen heel praktisch”

Het Maerlant Lyceum in Den Haag begon vorig jaar met het gebruik van Microsoft Office ...