Kenniskring ICT & Onderwijs: adviseren, informeren en inspireren

Scholengroep Leonardo Da Vinci verzorgt openbaar voortgezet onderwijs aan kinderen uit Leiden en de randgemeenten. Naast vwo, havo en het vmbo wordt er ook onderwijs voor anderstaligen aangeboden op een locatie van deze scholengemeenschap. Ivor Bergsma is directeur van de locatie Lammenschans en Sander van Tongeren is Hoofd ICT van de gehele Scholengroep Leonardo da Vinci.

Uitdaging
De ontwikkelingen op technologisch gebied volgen elkaar in rap tempo op. Aan de scholen de taak om hierop in te springen. Maar een vertaalslag is noodzakelijk. Juist dáár zit een grote uitdaging in, volgens directeur van het Da Vinci College Lammenschans Ivor Bergsma. “De docent is immers geen ICT-specialist, maar de ICT-expert moet wel in staat zijn om de toepassingen begrijpelijk te maken voor een docent met ‘gemiddelde’ vaardigheden.”

Een bijkomende uitdaging is het vinden van technologieën die ook daadwerkelijk wat toevoegen aan en binnen het huidige onderwijsaanbod. Bergsma: “Het is niet simpelweg een kwestie van een iPad aan een leerling geven en vervolgens les gaan geven. We moeten kijken naar de toepassingen die echt iets toevoegen voor de kinderen. Een VR-bril die een leerling laat rondlopen door een museum of zelfs een andere eeuw: dat is super natuurlijk. Maar we moeten alle mogelijkheden goed bekijken, ook wat de kosten betreft.”

Sander van Tongeren, ICT-coördinator van de scholengroep, onderkent de uitdagingen die Bergsma noemt en roept docenten vooral op om te durven veranderen. Van Tongeren: “Als docent wil je dat zoveel mogelijk kinderen overgaan. Maar wanneer je vervolgens je lesmethode gaat moderniseren, zijn veel leraren bang dat dit doel in gevaar komt. Je dan maar terugtrekken is natuurlijk geen oplossing.”

Oplossing
Via de Kenniskring ICT & Onderwijs zijn Bergsma en Van Tongeren twee dagen in Brussel op bezoek geweest bij Microsoft. Bergsma: “Dit evenement bracht écht techniek en onderwijs bij elkaar. Ik zei na afloop nog: “Wat zou het geweldig zijn als ook de docenten bij iets dergelijks aanwezig kunnen zijn.” Om ook hen dergelijke inzichten te gunnen.” De Kenniskring biedt de aanwezigen immers ongelofelijk veel inspiratie en kennis, op het snijvlak van technologie en lesgeven. Inzichten die de ICT-coördinatoren, directeuren én docenten vervolgens een passende plaats kunnen geven in de dagelijkse gang van zaken op hun scholen.

De Kenniskring ICT & Onderwijs heeft bij directeur Bergsma ook andermaal het besef aangewakkerd dat innoveren niets minder dan noodzakelijk is . Bergsma: “Voordat je het weet heb je de boot gemist en is je achterstand niet meer in te halen.” Iedere school loopt daarbij tegen dezelfde uitdagingen aan, hoewel de ene scholengroep natuurlijk wat verder is dan de ander.

Onderwijs 2018
Als het aan Scholengroep Leonardo Da Vinci ligt komt er in 2018 een kennislat voor docenten wanneer het op ICT-vaardigheden aankomt. “We zien al dat veel docenten steeds beter overweg kunnen met bijvoorbeeld OneDrive en OneNote, maar we willen een ondergrens neerleggen, waarbij we vanzelfsprekend ook scholingsmogelijkheden aanbieden.”

Niet dat Scholengroep Leonardo Da Vinci zich hierbij blindstaart op technologische toepassingen. Bergsma: “ICT is geen doel op zichzelf, maar het vervult wel een erg sterke, ondersteunende rol binnen het onderwijs anno 2018.” Met de Kenniskring ICT & Onderwijs als dankbaar inspiratieplatform.

Mei 2018 staat vanzelfsprekend ook rood omcirkeld, in het kader van de AVG. Van Tongeren: “Hierbij draait het zowel om een stukje bewustwording, bij al onze medewerkers én leerlingen, als om compliant worden als organisatie.” Ook de Kenniskring benadrukt het belang van de AVG 2018. Zo werd er in september nog een bijeenkomst gehouden, waarbij Anne Goris, beleidsadviseur van de VO-raad, besprak wat deze AVG inhoudt en wat de knelpunten zijn waar scholen concreet tegenaanlopen.

Anderen bekeken ook dit

STEAM Cup Challenge: laagdrempelige start ...

Geplaatst: 29-08-2017 STEAM Cup Challenge: laagdrempelige start met STEAM

Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf september samen met leerlingen de STEAM Cup Challenge ...

Calvijn Juliana beheert mobiele apparaten ...

Geplaatst: 20-12-2017 Calvijn Juliana beheert mobiele apparaten gemakkelijk dankzij Intune

“Boeiend onderwijs gaat hand in hand met de inzet van ICT-middelen. Dat zegt Dimitri Verschoor, ...

Elzendaal college: zelfstandig en zelfbewust ...

Geplaatst: 28-08-2017 Elzendaal college: zelfstandig en zelfbewust leren

Hoe Adobe-producten bijdragen aan een beter leerproces, waarin leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen? Rob ...