Drie ICT-ers blikken terug op drie weken les op afstand

ICT’ers op school moesten de afgelopen weken van nul naar honderd. Online lesgeven, virtuele klaslokalen, digitaal overleggen: allemaal ontwikkelingen die vaak al hoog op de agenda stonden, maar die zij dankzij de huidige crisis met een bloedspoed in de praktijk moesten brengen. Opnieuw spreken wij drie ICT’ers over hoe het er nu, tweeënhalve week later, bij hen op school aan toegaat.

1. Sjef Martens, directeur ICT, facilitair en organisatie op het Montessori College
In de eerste week van het online lesgeven vertelde Sjef Martens ons in dit artikel vol trots over hoe snel zijn collega’s het online lesgeven oppakken en de mooie initiatieven die zij opzetten via onder andere YouTube en Instagram. Daardoor gaat ook de gymles nu gewoon door. Wel zo fijn nu leerlingen zoveel uur achter de computer moeten werken. “De LO-sectie werkt met de app Sportfolio. Via deze app krijgen studenten instructies en kunnen zij thuis lichamelijke oefeningen uitvoeren, filmen en naar de docent doorsturen”, vertelt Martens.

Op het Montessori College werken ze al vijf jaar volgens het principe BYOD (bring your own device), dus digitale lessen zijn niets nieuws voor de docenten. Maar Martens ziet wel dat het werken met Teams nu in een stroomversnelling is gekomen. “Online lessen verzorgen en digitaal vergaderen zijn nu dagelijkse kost”, vertelt hij. De grootste uitdaging zit volgens hem niet in het inzetten van de techniek, maar in het contact met de leerlingen. “Het is niet altijd even makkelijk om alle leerlingen te betrekken. Het groepsgevoel is een stuk minder aanwezig, de spanningsboog van leerlingen is korter en het contact kan online soms ook anders overkomen.”

"Het is niet altijd even makkelijk om alle leerlingen te betrekken. Het groepsgevoel is minder aanwezig, de spanningsboog is korter en het contact kan online anders overkomen.”

Op het Montessori College zijn ze nu vooral met het vraagstuk rondom online toetsen bezig. “We zijn nu aan het overwegen of we door willen gaan met het toetsen van vakken en hoe dit dan zou moeten. Online toetsen vergt een geheel andere aanpak. Kennisvragen worden vervangen door openboek-opdrachten en ook het nakijken, moet anders.” Voorlopig zijn er dus nog genoeg uitdagingen die ze op het Montessori College moeten tackelen en gaan ze verder met het verkennen van de grenzen van online lesgeven. “Daarbij is de input van studenten en ouders heel waardevol om te bepalen of ze de goede richting op werken”, besluit Martens.  

2. Antoon Fens, coördinator ICT & PR op het Picasso Lyceum, onderdeel van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ)
Op het SSVOZ zijn ze vanuit het onderwijsconcept Onderwijs op Maat al enkele jaren gewend aan het werken met laptops en digitaal lesmateriaal. Volgens Fens was het omschakelen naar op afstand lesgeven in eerste instantie een kwestie van informatievoorziening. Zo vertelt hij in dit artikel over de aparte informatiepagina die de scholengroep om deze reden heeft opgezet. “De informatiepagina is een centrale plek geworden waar docenten, studenten en ouders terecht kunnen met al hun vragen”, aldus Fens. Ook hebben ze op het SSVOZ een digitaal ‘zorgloket’ geopend om docenten verder te helpen met ICT-vragen, omdat Fens merkt dat zijn collega’s steeds verder willen innoveren. Daarbij horen ook vragen over de mogelijkheden om digitaal te toetsen, met onder andere Socrative en Kahoot. “Ook meldde een collega dat zij zelf een programma thuis kon installeren waarmee meerdere leerlingen tegelijkertijd digitaal een toets zouden kunnen maken en je ze via de webcam kunt monitoren. Maar daarbij komt wel de AVG onmiddellijk om de hoek kijken, dus dat gaat dan niet", waarschuwt hij. 

“Alle digitale lessen die we nu geven en voorbereiden, is kant-en-klaar materiaal voor de toekomst."

Fens geeft aan dat het gevoel van verbondenheid de afgelopen weken alleen maar is gegroeid op school. Onderling wordt veel kennis gedeeld, maar hij ziet tegelijkertijd dat elke docent er een eigen werkwijze op nahoudt. Zo vertelt Fens’ collega Laura Holkers in dit artikel hoe zij Teams en YouTube inzet tijdens de wiskundeles. De LO-docenten hebben zich verzameld om de Zoetermeerse beweegles op te zetten, zodat studenten thuis toch de nodige beweging krijgen. De kunstdocenten hebben een Instagramkanaal ingericht waarop zij challenges plaatsen voor leerlingen. Terwijl weer andere collega’s met LessonUp werken om de klas via verschillende spelelementen en video’s de theorie voor te schotelen.

Fens denkt dat de nieuwe manier van werken een blijvende invloed zal hebben op het onderwijs op het SSVOZ. “Alle digitale lessen die we nu geven en voorbereiden, is kant-en-klaar materiaal voor de toekomst. Daarbij merk ik dat sommige docenten en ook studenten het één-op-één contact via Teams goed bevalt.” Daarbij ziet hij dat de focus van docenten nu verschuift van de techniek naar de didactiek. “Ze willen inhoudelijke stappen maken. Dus dat studenten niet alleen de opdrachten maken en klaar, maar ook reflecteren en laten zien dat ze de stof hebben begrepen en beheersen.”

"Zelfs de collega’s die normaal nooit met ICT in de klas werken, zien nu de mogelijkheden ervan in en ontwikkelen zich snel.”

3. Berco Wegman, systeembeheerder op CSG Willem van Oranje 
In het vorige artikel probeert Berco Wegman de crisis vooral van de positieve kant te bekijken, want voor de ICT op CSG Willem van Oranje betekent het een enorme sprong voorwaarts. “Alle vakken hebben inmiddels digitaal en online de lessen voor elkaar. Dat alles zo snel in de lucht en werkend is, komt mede doordat alle docenten de handen ineenslaan en veel informatie uitwisselen onderling.”

Wegman ziet dat de vaardigheden van alle docenten er enorm op vooruitgaan. “Zelfs de collega’s die normaal nooit met ICT in de klas werken, zien nu de mogelijkheden ervan in en ontwikkelen zich snel”, vertelt hij enthousiast. Alle lessen en vergaderingen gaan zoveel mogelijk digitaal, via Google Meet en soms ook via Teams. “Docenten hebben laatst zelfs alle mondelingen schoolexamens op deze manier uitgevoerd en opgenomen.”

Help! Ik geef online les.

Anderen bekeken ook dit

Voor- en nadelen van lesgeven ...

Geplaatst: 03-04-2020 Voor- en nadelen van lesgeven op afstand: een docent en haar leerlingen aan het woord

De afgelopen weken stonden scholen op z’n kop: de deuren moesten dicht, leerlingen bleven thuis ...

De Nassau plukt vruchten van ...

Geplaatst: 10-04-2020 De Nassau plukt vruchten van vroege digitalisering

De Nassau, een middelbare school voor mavo, havo, vwo, gymnasium en tweetalig onderwijs, werd vijf ...

Directeur Van de Gronden: “Anderhalvemeterschool ...

Geplaatst: 04-06-2020 Directeur Van de Gronden: “Anderhalvemeterschool biedt kansen”

Het Anna van Rijn College heeft zich de afgelopen maanden volledig thuisgemaakt in het online ...