Qlik helpt scholen met betere besluitvorming

Qlik is software in de categorie Analytics en Business Intelligence (BI). The Implementation Group (TIG) verzorgt de licentiëring en ondersteuning van dit product voor onderwijsinstellingen en scholen. Qlik helpt bij het nemen van betere beslissingen op basis van samengebrachte en actuele informatie over verschillende deelgebieden.

Op het gebied van BI is Qlik inmiddels een gevestigde naam. Met de Qlik-oplossingen combineren gebruikers data uit meerdere bronnen en ontdekken ze het verhaal dat schuilgaat achter deze gegevens. Ook in het Nederlandse onderwijs heeft Qlik inmiddels een aanzienlijke positie verworven, waarbij onderwijspartij TIG samen met scholen diverse oplossingen heeft ontwikkeld. Van po tot ho: in alle geledingen van het onderwijs wordt Qlik gebruikt voor het oplossen van uitdagende vraagstukken. Deze kunnen betrekking hebben op het onderwijsdomein zelf, maar ook te maken hebben met personeelsbeleid of financiën.

“Van po tot ho: in alle geledingen van het onderwijs wordt Qlik gebruikt voor het oplossen van uitdagende vraagstukken.”

Dashboards voor een breed publiek
Gert Mateboer vormt samen met Maarten van der Hoek de directie van TIG: “TIG werkt vanuit de visie dat het dé information provider voor het Nederlandse onderwijs wil zijn. Dit wil zeggen dat wij op basis van beschikbare data dashboards maken voor analyse- en rapportagedoeleinden. Deze zijn bedoeld voor een breed publiek, van besturen en stafdiensten tot onderwijzend personeel en studenten.”

Hiertoe combineert TIG (BI) software met inhoudelijke onderwijskennis, technologische expertise en ondersteuning. Dat doen zij onder andere door de datageletterdheid van instellingen te vergroten met datacoach-cursussen. In zo’n cursus leren instellingen hoe zij data beschikbaar, leesbaar en bruikbaar kunnen maken voor alle lagen binnen de schoolorganisatie; van het managementteam tot de zorgcoördinator.

Voor het onderwijs hebben Analytics en BI een duidelijke meerwaarde. Onderwijsinstellingen zijn complexe organisaties om te besturen en worden geacht controle te hebben over hun bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit. Niet alleen vanuit het perspectief van verantwoording, maar ook vanuit visie en sturing van de organisatie daarop. Om dat feitelijk onderbouwd te kunnen doen, zijn data en data-analyse onontbeerlijk. Door data uit verschillende systemen te koppelen kunnen waardevolle inzichten worden gegenereerd. Daarnaast helpt BI door niet alleen op basis van historische data te zien wat er is gebeurd, maar ook te analyseren waarom dit is gebeurd of zelfs voorspellend te worden.

De behoefte aan real-time en data-gedreven inzichten gaat verder dan alleen bestuurlijk niveau en verantwoording. Toepassingen van data voor het onderwijs zijn er legio, aldus Van der Hoek: “Op basis van learning analytics wordt gepersonaliseerd leren bijvoorbeeld ondersteund. De terugkoppeling van data-analyses kan daarnaast leiden tot effectiever handelen door de docent of de leerling. Ook voorspellende toepassingen op het gebied van studiesucces of voortijdig schoolverlaten zijn mogelijk. Maar ook helpt BI bij het ondersteunen van onderwijzend personeel. Zo hebben wij voor mentoren een coaching-dashboard ontwikkeld, dat hen inzichten geeft in hoe leerlingen ervoor staan en waar extra ondersteuning nodig is.”

“Op basis van learning analytics wordt gepersonaliseerd leren ondersteund.”

Stuurinformatie voor iedereen
De software van Qlik is uitgebreid. QlikView en Qlik Sense zijn de belangrijkste productlijnen, waarbij QlikView de ‘klassieke’ analytics oplossing is en Qlik Sense het volgende generatie analytics platform. Daarnaast zijn er diverse aanvullende modules. Samen vormen zij een totaaloplossing voor BI- en Analytics, van analyse tot visualisatie en rapporteren. Maarten van der Hoek vertelt hierover: “Met name voor het onderwijs is een aantal modules interessant, zoals NPrinting. Dit is een rapportagetool voor gebruikers die niet per se de behoefte hebben om rond te klikken in dashboards, maar wel graag periodieke rapporten over bepaalde zaken ontvangen. Dit is in te richten binnen Qlik. Je kunt daarmee bijvoorbeeld een maandrapportage maken over de onderwijskwaliteit, het ziekteverzuim van medewerkers of de benutting van bepaalde budgetten. Het zijn praktische aanvullingen op de krachtige interactieve dashboards van QlikView en Qlik Sense.”

TIG ontwikkelt ook eigen onderwijs-specifieke applicaties. Dit zijn standaard plug-and-play oplossingen voor het onderwijs. Zo bestaat er bijvoorbeeld een onderwijsoplossing op basis van de leidende studentadministratiesystemen en een HR-dashboard dat data haalt uit diverse bronsystemen. Mateboer: "Een groot voordeel van het gebruik van deze standaardapplicaties is dat wij deze ook continu doorontwikkelen. Veranderen wettelijke kaders of definities? Dan voeren wij die wijziging direct door in onze software.

Gebruikers werken binnen deze tooling met actuele data over het lopende schooljaar, wat een groot voordeel oplevert. Je zit bovenop de ontwikkelingen en kunt bijsturen indien nodig.

Keuze uit zelf doen of standaardoplossing
Anders dan de Qlik-software, maken de standaardoplossingen van TIG geen deel uit van de overeenkomst met SLBdiensten. In het mbo is er de huidige trend van standaardoplossingen, gecombineerd met specifieke oplossingen voor instellingen. Van der Hoek: "Bij sommige organisaties, zeker de grotere, gaat de behoefte verder en is het niet wenselijk om dit in te vullen met een standaardoplossing van TIG. Zij hebben dan zelf mensen in dienst voor de ontwikkeling van eigen oplossingen. Of – dat gebeurt ook – wij leveren hier specialisten met domeinkennis om hen verder te helpen bij de professionalisering van hun informatievoorziening. Iedere instelling is hierin anders."

Neem voor meer informatie over Qlik contact op met de servicedesk van SLBdiensten via servicedesk@slbdiensten.nl of 020 420 13 96. Meer informatie over de licentie en prijzen vind je op slbdiensten.nl onder de tab ‘licenties’.

SLBdiensten

Anderen bekeken ook dit

Succesvol ‘flippen’: “Begin eenvoudig en ...

Geplaatst: 12-11-2019 Succesvol ‘flippen’: “Begin eenvoudig en klein en maak gebruik van quizjes”

‘Flipping the classroom’ wordt door sommigen gezien als dé trend in het onderwijs. Kortgezegd draai ...

Lean bij IT-Workz: van lucky ...

Geplaatst: 29-10-2019 Lean bij IT-Workz: van lucky shots naar structureel verbeteren

‘Toch niet het zoveelste verandertraject?’ De introductie van Lean Six Sigma binnen IT-Workz had wel ...

Hackers maken geen kans tegen ...

Geplaatst: 16-12-2019 Hackers maken geen kans tegen de Zweedse YubiKey

Hackers hebben talloze manieren om identiteiten te stelen: brute force attacks, keyloggers, social engineering en ...