SLB-onderzoek onder onderwijsprofessionals

Overgrote deel ondervraagden wil meer ICT-kennis en -vaardigheden opdoen


Uit een onderzoek onder 454 onderwijsprofessionals in het vo en mbo, uitgezet door SLBdiensten, blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden als jaardoelstelling heeft om meer ICT-kennis en -vaardigheden op te doen. De een wil leren werken met Microsoft Teams, terwijl de ander een programmeertaal wil beheersen. Het ene plan nog ambitieuzer dan het andere dus. Maar hoe willen zij hun doelstellingen behalen en wat staat hen hierbij in de weg?

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat onderwijsprofessionals veelbelovende voornemens hebben op het gebied van ICT. Deze lopen uiteen van het leren werken met bepaalde programma’s zoals Adobe Photoshop, Excel en Sharepoint, tot specifieke devices zoals de iPad of de MacBook. Ook staat het vergaren van vaardigheden op het gebied van 21st century skills en de Micro:bit hoog op de agenda, evenals het leren van een programmeertaal en het bouwen van applicaties.

Een overkoepelend streven is het op peil houden van de ICT-kennis. ‘Blijven leren’ is hierbij een veelgehoorde term. Want op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van ICT in het onderwijs is soms al moeilijk genoeg.

Ondersteunende onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen zijn zich bewust van de noodzaak om ICT toegankelijk te maken voor leraren. Alleen enthousiaste en vooral vaardige leraren zijn namelijk in staat om met nieuwe technologieën en programma’s het beste uit elke leerling te halen. Daarom is het voor leraren belangrijk de kennis en vaardigheden op het gebied van ICT up-to-date te houden. Voor het op peil houden en verbreden van deze kennis en vaardigheden kijkt bijna een derde van de ondervraagden (31 procent) naar de school waar zij werken.

De meeste scholen onderkennen deze ondersteunende rol zelf ook. Zo proberen zij de ICT-vooruitgang te stimuleren door trainingen, webinars, workshops en kennissessies te organiseren en door bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen op dit gebied te delen in een nieuwsbrief.

Voor het op peil houden en verbreden van kennis en vaardigheden kijkt bijna een derde van de ondervraagden naar de school waar zij werken.

Vanzelfsprekend is de ene school hier verder mee dan de andere. Maar er is één tip waar de meeste scholen baat bij hebben: ruimte vrijmaken in het drukke schema van leerkrachten. Veel onderwijsprofessionals geven namelijk aan dat ze simpelweg niet genoeg tijd hebben om hun kennis op peil te houden (79 procent). Dit levert scholen nu een schamel rapportcijfer op over hoe zij leerkrachten bijstaan in het onderhouden van hun ICT-kennis en -vaardigheden. Zij krijgen daarvoor een magere 6,4. Daar valt dus nog wat winst te behalen.

De kennis van collega’s
Wat onderwijsprofessionals niet bij hun onderwijsinstelling kunnen halen, proberen zij vaak met zelfstudie aan te vullen. Zo blijkt dat meer dan 77 procent van de ondervraagden in hun vrije tijd bezig is om de eigen ICT-kennis te verbreden. De ondervraagden geven aan dat zij dit vooral doen door trainingen te volgen (34 procent) en YouTube-tutorials te kijken (28 procent). Ook hangen velen van hen een praktische aanpak aan, waarbij ze iets nieuws net zo lang blijven proberen tot het lukt (22 procent).

Zelfs de ICT-kennis van hun leerlingen wordt hoger ingeschat dan dat van vakgenoten.

Deze zelfeducatie is voor het grotere goed: meerdere ondervraagden geven namelijk aan voorop te willen lopen op het gebied van ICT, zodat zij dit vervolgens aan hun collega’s kunnen uitleggen. Een beetje extra uitleg is niet weg volgens de ondervraagden, waarvan vijftien procent vindt dat de kennis van hun collega’s ronduit ondermaats is. Op deze manier hopen zij collega’s te enthousiasmeren over het gebruik van ICT in het klaslokaal. Een mooi voorbeeld van onderlinge kennisdeling zijn de Edcamps. Dit zijn bijeenkomsten georganiseerd door en voor leerkrachten met het doel kennis te delen omtrent ICT.

Ondanks dit soort mooie initiatieven vindt drie op de tien onderwijsprofessionals dat kennisdeling met collega’s onderling nog te weinig gebeurt. Dit kan te maken hebben met het feit dat de kennis van collega’s niet al te hoog wordt ingeschat. Terwijl maar liefst 87 procent van de onderwijsprofessionals de eigen ICT-kennis als goed tot heel goed bestempeld, krijgt slechts de helft van de collega’s eenzelfde rating. Zelfs de ICT-kennis van hun leerlingen wordt hoger ingeschat dan die van vakgenoten. Zonde, want soms weten collega’s misschien meer over een onderwerp dan je zou denken. Met vallen en opstaan én de nodige bijstand van de onderwijsinstelling worden onderwijsprofessionals steeds een beetje wijzer en een beetje handiger in het inzetten van ICT in de klas. Maar vergeet hierbij ook vooral de waarde van kennis delen niet.  

Meer over het onderzoek.

Trainingen

Anderen bekeken ook dit

Gedrag veranderen met gamificatie

Geplaatst: 13-09-2019 Gedrag veranderen met gamificatie

Er zijn talloze manieren om digitaal met anderen te communiceren en kennis te delen: via ...

Succesvol ‘flippen’: “Begin eenvoudig en ...

Geplaatst: 12-11-2019 Succesvol ‘flippen’: “Begin eenvoudig en klein en maak gebruik van quizjes”

‘Flipping the classroom’ wordt door sommigen gezien als dé trend in het onderwijs. Kortgezegd draai ...

Drie vragen aan… Dave Maasland, ...

Geplaatst: 06-09-2019 Drie vragen aan… Dave Maasland, CEO bij ESET Nederland

Dave Maasland staat aan het hoofd van ESET Nederland, een van de belangrijkste beveiligingsbedrijven op ...