Scholieren een laptop: wie betaalt?

Middelbare scholen zijn bezig met een inhaalslag als het gaat om digitalisering en werken daarom steeds vaker met laptops voor leerlingen. Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat scholen kiezen voor tablets of laptops omdat ze daarmee onderwijs op maat kunnen bieden en omdat het aantrekkelijk is voor leerlingen. Dat klinkt als een goede stap in de richting. Maar een belangrijk heikel punt zijn de kosten, want een laptop is aan de prijs. Kort gezegd: wie pakt de rekening op?

De Rijksoverheid beschouwt laptops niet als lesmateriaal dat zoals schoolboeken kosteloos aan leerlingen wordt verstrekt. Laptops worden gezien als drager van informatie en behoren niet tot de informatie zelf die door de schoolleiding voor een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven.

Wie betaalt wat

De aanschaf van een laptop voor schoolwerk is een flinke financiële aderlating. In het geval dat de school voor kosten opdraait, moet de instelling daarvoor behoorlijk in de buidel tasten. Mocht de school de laptop niet financieren, maar wel verplichten, dan komen de kosten bij de ouders te liggen. Een ouder of verzorger is echter niet verplicht uit eigen zak een laptop voor zijn kind aan te kopen. Over de ouderbijdrage met betrekking tot een laptop staat op de website van het ministerie van Onderwijs:

‘Een laptop of tablet is geen gratis lesmateriaal. Middelbare scholen hoeven niet voor een laptop of tablet te zorgen. Maar scholen kunnen van ouders of verzorgers ook niet eisen dat zij de kosten betalen. (…) Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school voor dit materiaal zorgen. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen.’

Scholen kunnen ouders dus niet verplichten voor de kosten op te draaien. Een bijdrage vragen in de kosten is wel mogelijk, maar dit mag alleen een vrijwillige bijdrage zijn.

Diversiteit zorgt voor ongelijkheid

Door het bovenstaande opgeworpen probleem snijdt het mes aan twee kanten. Ouders of verzorgers met een krappe beurs kopen een goedkopere laptop. Terwijl de gezinnen die het wat ruimer hebben een duurdere laptop kopen. Dit zorgt voor ongelijkheid. Ook loert het gevaar om de hoek dat een instelling met laptops gaat werken en daar alleen kinderen met bemiddelde ouders op terecht komen. Terwijl instellingen zonder verplichte laptop, zogenaamd de financiële achtergestelde school worden voor de minder bedeelde gezinnen.

Welke rol heeft de medezeggenschapsraad?

Als de middelbare school een vrijwillige ouderbijdrage voor een laptop wil vragen, moet eerst de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hiermee instemmen. Deze bevoegdheid is vastgelegd in WMS-artikel 14, lid 2, sub c. De school moet ook een schriftelijke overeenkomst sluiten tussen de school en de ouder. Daarin moet duidelijk staan vermeld dat de gevraagde bijdrage vrijwillig is.

Tot slot

Laptops op school kent wat haken en ogen. Niet alleen wat de kosten betreft, maar ook dingen als onder andere veiligheid, cyberbullying, implementatie, lesmateriaal, lesprogramma’s et cetera. Het laatste woord hierover is er duidelijk nog niet over gezegd.

Anderen bekeken ook dit

Irene van der Spoel (21): ...

Geplaatst: 28-08-2017 Irene van der Spoel (21): digitaalonderwijsrebel

Irene van der Spoel is een bijzondere digitale vernieuwer in het onderwijs. De 21-jarige is ...

Edwin van Andel (Zerocopter): “Hug ...

Geplaatst: 24-09-2017 Edwin van Andel (Zerocopter): “Hug the ethische hacker”

Wie huren kluisproducenten in om de kwaliteit van de kluis te testen? Een dief. Iets ...

STEAM stoomt leerlingen klaar voor ...

Geplaatst: 19-09-2017 STEAM stoomt leerlingen klaar voor een digitale toekomst

STEAM staat voor Science, Technique, Engineering, Arts and Mathematics. Het is een innovatief onderwijsmodel waarbij ...