Inspirerende zaterdag over beter ICT-gebruik in de klas

De aula van het Hoornbeeck College in Amersfoort was op 10 november voor een zaterdag opvallend goed gevuld. Enkele honderden ICT-medewerkers, leraren en leraressen van PO- en VO-scholen bezochten er de Inspiratiedag over ICT in de onderwijspraktijk, georganiseerd door SLBdiensten en APS IT-diensten. Wat bewoog de onderwijsprofessionals om hun vrije zaterdag op te offeren om inspiratie op te doen voor het gebruik van ICT in de klas?

De deelnemers uit het primair onderwijs hadden de keuze uit acht workshops, onder meer over Minecraft, Skype en OneNote. Deelnemers uit het voortgezet onderwijs konden onder meer naar sessies over OneNote Class Notebook, Office 365 learning tools en TEAMS. In totaal kon iedere deelnemer vier workshops volgen.

Geen verkooppraatje
Maarten Hamers van het Koning Willem II College in Tilburg bezocht onder meer sessies over OneNote Class Notebook en TEAMS. Maarten is docent management en organisatie en werd het afgelopen jaar op zijn school aangesteld als onderwijskundig ICT’er. Hij bezocht de dag om te kijken hoe zijn school ICT beter kan inzetten in de lespraktijk. “We hebben inmiddels de stap richting OneNote en TEAMS gemaakt, maar staan nu voor de keuze: gaan we de leerlingen en collega’s uitrusten met een eigen device? En wat voor device wordt het dan? Vanuit onze onderwijscommissie heb ik budget gekregen om een pilot te starten met een klas om met devices te gaan werken en een vorm van blended learning toe te passen. Ik vond het fijn dat mensen uit het werkveld hun ervaringen delen tijdens de sessies; het voelt niet als een verkooppraatje en komt authentiek over. Ik sta op een vrij klassieke school; wij werken nog met werkboeken en lesmethodes op papier. De directie heeft ingezien dat er verandering nodig is en daarom mijn nieuwe taak in het leven geroepen. Dat heeft ook een andere manier van lesgeven tot gevolg.”

Geen ‘klik hier, klik daar’
Op het Summa College in Eindhoven waar Inge Leenders werkt, heeft iedereen een eigen laptop en ook het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. Ze geeft les op de secretaresseopleiding. “Ik ben hier voornamelijk om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Tijdens de ICT-lessen bieden wij Word, Excel en PowerPoint aan. Maar hoe handig zou het zijn voor een secretaresse om ook met TEAMS te kunnen werken! Daarom heb ik de lessen over TEAMS en OneNote gevolgd. En ik wil kijken of de sessie Office-certificering interessant is voor het MBO. Gewoonlijk gaan trainingen niet verder dan ‘klik hier, klik daar’, maar dit is echt nuttige informatie.”

Certificering mooie toevoeging voor de school
Maarten de Weerd en Rik Groeneveld zijn respectievelijk docent Engels en Dienstverlening en Producten aan het Koningin Wilhelmina College in Culemborg, voor het vmbo. Ze bezochten samen de sessie ‘Help leerlingen hun Office-skills te verbeteren’ en kwamen daar zo enthousiast vandaan, dat ze vooral gingen napraten en de tweede sessie hebben gemist. Rik: “Tijdens de KWC keuze-uren bieden we al lessen aan in het Office-pakket, maar hoe mooi zou het zijn als je leerlingen ook een certificaat kunt meegeven, dat wereldwijd geldig is en dat je op je LinkedIn kunt zetten.” Maarten: “Waar we tegenaan lopen is dat de 21st century skills bij onze leerlingen flink achterlopen. Ze kunnen goed overweg met hun mobiel en met apps, maar hun Office skills blijven achter, terwijl ze die juist ook na het vmbo hard nodig hebben. Van mbo’s en stageplekken krijgen we ook door dat onze leerlingen heel zwak zijn met computers. Wij denken dat dit een goede manier is om dat te verbeteren.” Hun enthousiasme droegen de beide leraren direct over op hun collega’s: “In de teamvergadering van a.s. dinsdag hebben we direct een kwartiertje spreektijd om verslag te doen”, vertelt Rik.

In de teamvergadering van a.s. dinsdag hebben we direct een kwartiertje spreektijd om verslag te doen

Nu in de praktijk
Marjan Overduin is docent aan het Aventus in Apeldoorn. Ze wilde meer te weten komen over Microsoft-toepassingen en bezocht de sessies over Onenote en de Office 365 learning tools. “Ik merk dat de trainster er veel verstand van heeft en heel enthousiast is. Ik volg het op dat moment ook, maar moet nog zien in hoeverre ik het in de praktijk kan toepassen. Ik geef generieke vakken: rekenen en Nederlands op het mbo, zowel beroepsbegeleidend (BBL) en leerlingen die net van het vmbo kom (BOL). Al het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. BOL-studenten gaan moeiteloos om met het gedigitaliseerde lesmateriaal. BBL-studenten zijn nog niet zo computervaardig. Voor hen vormen de verschillende digitale leeromgevingen een extra hobbel.”

Opleiden tot startbekwame werknemer
Annemiek Veeken is docent verpleegkunde, niveau 4 aan het Albada College in Rotterdam. “In mijn team ben ik een voortrekker: ik experimenteer graag met nieuwe software. ICT is in het onderwijs niet meer weg te denken; we lopen nu al achter. Leerlingen krijgen bij ons geen laptop, maar we bieden de leermiddelen wel online aan. De themaboeken staan in OneNote, de theorie in Noordhoff en beroepsopdrachten weer in een andere online leeromgeving. Dat kan voor leerlingen verwarrend zijn. De 16-jarigen bij ons op school kunnen nog geen inhoudsopgave of paginanummering maken in Word. Jongeren zijn knopvaardig, maar betrouwbare bronnen gebruiken of handig zoeken op Google kunnen ze niet. Ik vind dat je als mbo verplicht bent om je leerlingen op te leiden als ‘startbekwame werknemer’ in de maatschappij. Naast vakinhoudelijke kennis bijbrengen, moet je ze ook opvoeden als goed burger en 21ste eeuwse vaardigheden bijbrengen.”

Ik vind dat je als mbo verplicht bent om je leerlingen op te leiden als ‘startbekwame werknemer’ in de maatschappij.

Anderen bekeken ook dit

Vier handige educatieve apps voor ...

Geplaatst: 08-11-2018 Vier handige educatieve apps voor gebruik in de klas

Er verschijnen steeds meer apps die de lessen interessanter, interactiever en leuker maken.  We kozen ...

Jan den Hertog (13) wint ...

Geplaatst: 08-06-2018 Jan den Hertog (13) wint NK Office

Het zal je maar gebeuren, 13 jaar zijn en dan al Nederlands kampioen Office worden. ...

Microsoft Translator: handige tool voor ...

Geplaatst: 23-11-2018 Microsoft Translator: handige tool voor vertalingen

Soms zijn er van die handige tools waar je het bestaan niet van kent en ...