Blockchange: de cijferlijst van de toekomst?

‘Als u weet wat blockchain is, steek dan uw hand omhoog’, stelt Wim Pelgrim, docent Nederlands en Literatuur aan het Dr. Knippenbergcollege in Helmond, tijdens zijn presentatie op 5 februari op IPON. Enkele twijfelachtige handen gaan de lucht in. ‘Als u weet wat bitcoin is, doe dan uw hand omhoog’. Vol overtuiging steekt de zaal gezamenlijk de hand op. Daarmee introduceert Pelgrim Blockchange, de cijferlijst van de toekomst, waarmee fraude met cijfers onmogelijk wordt.

Blockchange belooft te zorgen voor de uitwisseling van onderwijsdata, met name de behaalde leerresultaten. Het automatiseren van administratief werk kan tijdwinst opleveren voor leerkrachten en hen een beter zicht geven op de prestaties van leerlingen. Daarbij verzekert Blockchange dat data van leerlingen alleen uit het systeem kan worden gehaald als daar toestemming voor is. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Blockchange is het product van de samenwerking tussen twee verschillende technieken: blockchain en open badges.

Een badge bevat elk leermoment. De zeven voor Nederlands valt dan uiteen in je resultaten op spelling, grammatica of leesvaardigheid.

Wat is blockchain?
Blockchain is kort gezegd ‘een verzameling computercode’ waarvan de data geanonimiseerd is. Data wordt omgezet naar een ‘blok’ en wordt vervolgens door het netwerk gecontroleerd en ‘aan de ketting gehangen’: opgeslagen op het netwerk. Wat blockchain onderscheidt van andere dataverzamelingsmethodes is dat blockchain draait op een gedistribueerd netwerk. Dat houdt in dat alle deelnemers het netwerk beheren; valt er één uit dan blijft het netwerk bestaan. Dit in tegenstelling tot traditionele, gecentraliseerde dataverzamelingsmethoden, als bijvoorbeeld het digitale leerlingvolgsysteem Somtoday. Bij een dergelijk systeem laat de scholengemeenschap de leraren cijfers invullen en deze worden opgestuurd en bewaard op het centrale netwerk. Wanneer dit netwerk offline is, hebben leerlingen en leerkrachten geen toegang tot de cijfers.

Wat zijn dan de open badges?
Open badges vertalen data naar een pictogram. Denk bijvoorbeeld aan de sjerp die je als beloning kunt verdienen bij de scouting. Pelgrim legt het uit: “We maken een plaatje en in dat plaatje stoppen we gegevens. Bijvoorbeeld wie de badge heeft uitgereikt en aan wie, aan wat voor criteria er is voldaan, wanneer de badge is uitgegeven en een link naar de site waar precies staat welke organisaties achter de badge zitten.” Per behaalde prestatie reikt een leraar een badge uit aan een leerling. Een badge bevat elk leermoment. De zeven die je haalt voor Nederlands valt dan uiteen in verschillende componenten: bijvoorbeeld dat het goed gaat met spelling en grammatica, maar dat er nog wat te wensen overblijft voor leesvaardigheid.

Fraude wordt onmogelijk gemaakt, omdat van elke badge een digitale vingerafdruk wordt opgeslagen op blockchain.

Erkende certificaten voor leerlingen
Momenteel voert Pelgrim een pilotstudie uit van Blockchange bij de OMO Scholengroep Helmond. In Helmond werkt de OMO samen met Senzer, het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Met hen is afgesproken dat de open badges, uitgedeeld via Blockchange, officieel worden erkend als digitale certificaten van vakbekwaamheid. Om dit in heel Nederland in te kunnen zetten, moeten meerdere instanties de open badge als certificaat gaan erkennen. Inmiddels hebben enkele hogescholen hiermee een start gemaakt.

Toch zijn er ook enkele kanttekeningen die je bij Blockchange kunt plaatsen, vooral op het gebied van automatisering. Data moet nu nog handmatig per badge worden ingevoerd. Dan kan het gaan om wie de badge heeft uitgereikt en aan wie, aan wat voor criteria er is voldaan of wanneer de badge is uitgegeven. Tevens reikt de leraar de badges uit via e-mail; als een leerling zijn of haar e-mailadres wijzigt, dan moet deze wijziging ook worden uitgevoerd op Blockchange.

Fraude onmogelijk
De open badges van een gebruiker zijn gelinkt aan de uitgevende instantie en de gebruiker. Fraude wordt onmogelijk gemaakt, omdat van elke badge een digitale vingerafdruk wordt opgeslagen op blockchain. Een vervalste badge heeft deze vingerafdruk niet en kan zo worden ontdekt. Op dit moment kan een leerling op een centraal systeem als Somtoday zijn cijfer nog aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer de leraar eventjes wegloopt voor een kopje koffie. Door de digitale vingerafdruk is dat bij Blockchange niet meer mogelijk. Idealiter zijn de badges gekoppeld aan een gepersonaliseerde digitale identiteit, wat deze tussenstap overbodig maakt. Desondanks lijkt Blockchange zeker kans te maken als dataverzamelingsmethode van de toekomst.


Zie voor meer informatie de uitlegvideo op http://kennismaken.blockchange.eu .

Meer over Blockchange

Anderen bekeken ook dit

Gamification: het middel om leerlingen ...

Geplaatst: 25-02-2020 Gamification: het middel om leerlingen bij de les te houden?

Hoe motiveer je een leerling anno 2020? Leerlingen vinden lessen volgens een methode vaak ‘saai’ ...

De vijf opvallendste trends op ...

Geplaatst: 14-02-2020 De vijf opvallendste trends op het gebied van IT & Onderwijs op IPON 2020

Op 5 februari verzamelden honderden professionals in ICT en educatie zich in de vroege ochtend ...

Education Transformation Framework helpt scholen ...

Geplaatst: 07-01-2020 Education Transformation Framework helpt scholen met visie op digitalisering in het onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd kiezen ervoor om hun visie op digitalisering in het onderwijs te ...