Anderhalve dag de focus op onderwijsverbetering door ICT

IT-Workz zet SOML en Microsoft aan één tafel

Hoe kun je ICT nou écht optimaal inzetten om het onderwijs voor 7.500 leerlingen te verbeteren? Dat was de centrale vraag tijdens een sessie waarbij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) samen met IT-Workz en Microsoft de diepte inging. IT-Workz verzorgt al jaren de complete ICT-infrastructuur voor SOML. “Door initiatieven als dit ervaar ik IT-Workz echter veel meer als een partner dan puur als leverancier van onze infrastructuur. Ze denken met ons mee of we wel met de juiste dingen bezig zijn,” aldus Paul Slegers, lid van het College van Bestuur van SOML.

SOML bedient, met elf locaties binnen het voortgezet onderwijs en ongeveer 7.500 leerlingen en 950 medewerkers, een groot deel van Midden-Limburg. Als beheerder van de ICT-infrastructuur van de scholengemeenschap vormt IT-Workz feitelijk een groot deel van de ICT-afdeling van SOML. Ook implementeerde het bedrijf een systeem voor Identity en Access Management.

Wensenlijstje
Pauls Slegers is binnen het tweekoppige College van Bestuur van SOML de verantwoordelijke voor ICT. “Vorig jaar sprak ik met Jan Broeken, directeur van IT-Workz, over de mogelijkheden om het Expertisecentrum van Microsoft eens te bezoeken en daar verder te praten over ICT-ontwikkelingen. Enige tijd later besprak ik met ons managementteam van schooldirecteuren de mogelijkheden voor teambuildingactiviteiten. Dat bracht me op het idee om beide zaken te combineren. Ik vond dat onze directeuren nog onvoldoende beeld hadden van wat er allemaal kan op ICT-gebied.”

"Voornaamste vraag is: hoe kun je zorgen dat ICT de leerprocessen van kinderen beter, makkelijker en overzichtelijker maakt?"

Vooraf inventariseerde Slegers bij de directeuren welke doelen zij nastreefden en wat ze wilden leren op deze dag. “Zo gaf een directeur aan met Google te werken. Hij wilde wel eens vergelijken met Microsoft en weten of we wel met de goede dingen bezig zijn. Een andere directeur gaf aan meer ICT-voorzieningen in onze school te willen; het ontbreekt ons aan allerlei materialen”, aldus Slegers. “Voornaamste vraag is: hoe kun je zorgen dat ICT de leerprocessen van kinderen beter, makkelijker en overzichtelijker maakt? Hoe kan ICT de docent helpen bij zijn of haar dagelijks werk? Bijvoorbeeld om een leerling te volgen en te helpen om de volgende stap te zetten in diens leerproces.” 

Aan de slag
Op 15 mei ging het team ’s ochtends vroeg vanuit Roermond op pad richting Schiphol, waar het hoofdkantoor van Microsoft Nederland gevestigd is. Het SOML-team bestond uit twee bestuurders, tien locatiedirecteuren, een controller, een directeur bedrijfsvoering en de strategisch adviseur HRM. De dagvoorzitter vanuit Microsoft begon met een uitleg over de opbouw van het bedrijf, waarna een Microsoft-manager zijn visie op de markt gaf. Vervolgens werd iedereen ingevoerd op het model van onderwijsvernieuwing dat Microsoft hanteert. Daarin zaten veel aanknopingspunten voor een goed gesprek. 

’s Avonds schoof het team niet aan in een chic restaurant, maar bij een mbo in Haarlem, waar leerlingen de maaltijd voor hen kookten. Ook tijdens het diner ging het gesprek gewoon door. De volgende dag ging de groep dieper in op Office 365 en sprak een IT-Workz-collega over zaken waar je op moet letten als je met onderwijsvernieuwing aan de slag gaat. Tot slot hield Jan Broeken een verhaal over het aansturen van zijn organisatie met behulp van kengetallen en dashboards. Slegers: “Dat zou voor ons ook wel wat zijn om mee de slag te gaan. Ook op de terugweg in de bus hebben we nog lang doorgepraat. Wel is het zaak om dit een paar weken later weer opnieuw aan te jagen, anders zakt het snel weg.” 

Wat heeft de sessie Slegers opgeleverd? “Zelf vond ik het schema voor onderwijsvernieuwing heel verhelderend. In dit raamwerk met zestien blokken staan vier hoofdonderdelen en vier subthema’s tegenover elkaar uitgewerkt. Als je het goed wilt doen als school, moet je bij alle zestien een gelijkwaardige ontwikkeling doormaken. Dit schema helpt ons om de juiste energie in de juiste onderwerpen te steken. Een van de conclusies was dat de ICT-vaardigheden van onze docenten nog onvoldoende zijn ontwikkeld en dat ook ons leiderschap nog moet verbeteren.”

"Vanaf nu wil ik zien dat scholen succesvoller zijn in het gebruik van ICT in het onderwijs."

Vervolgstappen 
Waar het enthousiasme op de dag zelf groot is, is het zaak om terug op school ook echt stappen te zetten. “Voor mij is het belangrijk dat onze eigen directeuren oppakken wat ze beloofd hebben. Vanaf nu wil ik zien dat scholen succesvoller zijn in het gebruik van ICT in het onderwijs. Het mag niet stoppen bij ‘ik gebruik toch het digiboard en maak wel eens een instructiefilmpje of PowerPoint-presentatie?’ Er kan echt veel meer. Geef aan wat je nodig hebt om dit te realiseren!”

De samenwerking met IT-Workz heeft Slegers als heel prettig ervaren. Slegers: “IT-Workz observeerde, stelde scherpe vragen en maakte het verslag en de rapportage. Zij zijn de ICT-expert; wij de onderwijsdeskundige. Veel meer dan enkele jaren geleden traden zij op als partner in dit proces, in plaats van alleen als leverancier van onze infrastructuur. Ze denken echt mee en willen dat wij de goede dingen doen.” 

Dieper nadenken over ingewikkelde thema’s
Jan Broeken van IT-Workz wil vaker dergelijke sessies met scholen organiseren. “IT-Workz wil een echte partner zijn voor onderwijsinstellingen: samen nadenken over de technische mogelijkheden en de adoptie daarvan. En vooral naar de wensen van de school luisteren om in goed overleg een roadmap te kunnen samenstellen. SOML heeft dit ook als positief ervaren en hier bewust tijd vrij voor gemaakt in de vaak overvolle directie-agenda’s. Daardoor konden de directeuren in een andere omgeving dieper nadenken over deze ingewikkelde thema’s op het snijvlak van onderwijs en ICT.” 

IT-Workz zoekt bewust de samenwerking op met Microsoft. “Een logische keuze, omdat Microsoft erg actief is op het educatieve terrein.” De sessie start altijd met de visie van Microsoft op de wereldwijde ontwikkelingen en vervolgens op de ontwikkelingen binnen Nederland en in het onderwijs. Wat voor profijt heeft SOML volgens Broeken gehad van de sessie? “Voor veel directieleden was het een eyeopener om te zien wat er om ons heen gebeurt en welke mogelijkheden er zijn. Welke koers wil je gaan varen? Wat wordt de rol van IT hierin? Aan welke randvoorwaarden moet je dan voldoen? Kortom: welke (on)mogelijkheden biedt IT om je visie en missie te realiseren.”

Anderen bekeken ook dit

Vijf trends tijdens Microsoft Inspire

Geplaatst: 27-08-2019 Vijf trends tijdens Microsoft Inspire

Elk jaar reist Charles Stork, directeur binnen SLBdiensten, af naar Microsoft Inspire. Dit jaar vond ...

Codam: Leren programmeren zonder leraar: ...

Geplaatst: 16-08-2019 Codam: Leren programmeren zonder leraar: kan dat?

Geen lessen, geen boeken, geen docenten, geen collegegeld en een schoolgebouw dat vierentwintig uur per ...

Nieuwe editie van ICTheek Magazine ...

Geplaatst: 21-05-2019 Nieuwe editie van ICTheek Magazine zoomt in op devices

Devices in het onderwijs: Like of dislike? BYOD of CYOD? Lokale servers, of toch helemaal ...