Drie vragen aan... samenwerkingsexpert Esther Klaster

Met welke andere scholen kun je samenwerken als je een ICT-project in de klas wilt starten? Welke onderwijscentra in de buurt zijn het schoolvoorbeeld van kennisdeling over mediawijsheid? En hoe kom ik er achter of mijn collega-docent misschien lid is van een discussiegroep over het belang van online lesmethodes? Vragen die dankzij Esther Klaster, adviseur samenwerken en netwerken bij Common Eye, steeds beter te beantwoorden zijn. Drie vragen aan Klaster over betere samenwerking tussen scholen. 

Wat is het belang van regionale samenwerkingsnetwerken tussen scholen? En hoe kwam je erop om je daar in te specialiseren?

“Ik deed promotieonderzoek naar regionale netwerken binnen onderwijs en arbeidsmarkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Aansluitend vroeg het Platform Bèta Techniek me om de huidige regionetwerken van middelbare scholen in Nederland in kaart te brengen. Als het ministerie van OCW een projectsubsidie uitlooft, gebeurt dat steeds vaker langs de route van regionale netwerken. Bijvoorbeeld voor een project om vroegtijdige schoolverlaters te ondersteunen of voor digitalisering in het onderwijs. Het viel me op dat je in al die verschillende netwerken vaak steeds bij dezelfde mensen terechtkomt; ongeacht vanuit welke hoek of met welke vraag je een bepaalde regio aanspreekt. Dat scholen elkaar dus rondom allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden steeds weer tegenkomen, creëert kansen voor verbinding, vooral omdat veel netwerken elkaar ook thematisch raken. Want slimmer organiseren zorgt voor minder drukte voor scholen en meer efficiency. Daarom wilde ik kijken in hoeverre huidige en schoolnetwerken zijn te verbinden en te verknopen.” 

Hoe bracht je de netwerken in kaart?

“Ik heb als het ware foto’s gemaakt van de verschillende regio’s in Nederland vanuit een netwerkbril. Want een compleet regionetwerk in het voortgezet onderwijs was er nog niet. Ik heb gekeken naar waar de netwerken geografisch liggen, hoe de overlap is en hoe de samenwerking is georganiseerd. Door deze informatie om te zetten in infographics, kun je eenvoudig zien welke scholen in welke netwerken het beste georganiseerd zijn. Zo zijn er 338 onderwijsnetwerken, bestaande uit in totaal 1.432 schoolvestigingen, verdeeld over 35 regio’s. Hier kwam uit naar voren dat iedere regio gemiddeld 46 netwerken herbergt. Er zijn vier soorten regio’s: versplinterde regio’s, nauw verbonden regio’s, regio’s die eigenlijk bestaan uit een aantal subregio’s en regio’s waar een paar geclusterde scholen samen centraal staan en de rest op sleeptouw nemen. Juist die laatste groep is interessant voor netwerkcoördinatoren en beleidsmakers. Als je weet dat in bepaalde regio’s de voortrekkers zitten binnen een bepaald kennisthema dan kun je hen aansturen om de hele regio mee te krijgen.”

Wat is het verband tussen regionetwerk en studiesuccessen?

“We hebben het verband tussen de positie van scholen in regionale metanetwerken in verband gebracht met het studiesucces van leerlingen. Hierbij werd het studiesucces getoetst op basis van slagingspercentages en het gemiddelde cijfer van schoolexamens en centrale eindexamencijfers. De uitkomst was dat een middelbare school die centraler binnen een netwerk valt dan een andere school iets hoger scoort op studiesucces. We ontdekten dat ongeveer 7 procent van het studiesucces beïnvloed wordt door een combinatie van netwerkparticipatie en andere factoren, zoals schoolniveau. Dat lijkt een klein verschil, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studiesucces voor circa 60 tot 80 procent afhankelijk is van genen. Oftewel van de 20 procent waarin studiesucces beïnvloedbaar is, is een vijfde te beïnvloeden door de positie van je school in een netwerk. Het kan schoolleiders en docenten sterken om ruimte en tijd af te dwingen om meer aan netwerken deel te nemen.”

Anderen bekeken ook dit

Drie vragen over de AVG ...

Geplaatst: 17-07-2018 Drie vragen over de AVG aan Tonny Plas

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei ingevoerd. Vlak voor de zomervakantie maken ...

Drie vragen aan… Jeroen Borgsteede

Geplaatst: 17-08-2017 Drie vragen aan… Jeroen Borgsteede

Als algemeen directeur van SLBdiensten is Jeroen Borgsteede eindverantwoordelijke van dit platform, ICTheek.nl. We vragen ...

Drie vragen aan… Philip de ...

Geplaatst: 22-03-2018 Drie vragen aan… Philip de Roos, advocaat en oprichter van Legalloyd

Hoe helpt ICT in andere branches dan het onderwijs om het werk te vergemakkelijken. Dat ...