MBOWebshop.nl: ook boeken slim geregeld!

Hoe bestel je als leerling het handigst je boeken voor een bepaald vak? De MBOwebshop.nl biedt de oplossing. Dankzij een samenwerking met het Centraal Boekhuis (CB) en een technische innovatie kun je direct boeken uit voorraad van het CB bestellen. Als relatiemanager van de MBOWebshop.nl vertel ik er graag meer over.

Dankzij de focus op thema ICT & Onderwijs weet de MBOWebshop.nl zich goed te onderscheiden van traditionele aanbieders op het gebied van digitale leermiddelen binnen het MBO. Soms minder bekend is dat we ook de distributie van boeken op een slimme en innovatieve manier regelen.

Het Centraal Boekhuis (CB) in het kort
Sinds dit jaar zijn we een samenwerking gestart met het Centraal Boekhuis (CB); een organisatie van en voor zo’n 1.000 uitgevers en 1.500 boekhandels door heel Nederland. CB fungeert als hub tussen uitgevers en boekhandels. Uitgevers hebben de mogelijk om hun voorraad neer te leggen bij het CB en de boekhandel kan uit de voorraad putten. Doordat CB alle logistieke processen optimaal heeft ingericht zijn de kosten voor zowel uitgever als boekhandel laag. Veel grote uitgeverijen en bijna alle boekhandels en online aanbieders zoals Bol.com zijn aangesloten bij het CB.

Hoe werkt de MBOWebshop.nl samen met CB als ‘boekhandel’?
Als MBOWebshop.nl nemen we - naast al onze andere dienstverlening - ook boeken af van de bij het CB aangesloten uitgeverijen. In mei 2017 hebben we een technische koppeling tot stand gebracht met het CB. Alle educatieve titels van het CB zijn nu standaard beschikbaar via de MBOWebshop.nl. De MBOWebshop.nl rekent altijd automatisch de consumentenprijs van de uitgever. Zodra een titel is toegevoegd aan de leermiddelenlijst en wordt besteld door een student gaat er een automatisch signaal naar het CB. Het boek wordt daar van de ‘plank’ gehaald en binnen 48 uur bezorgd bij de leerling. Daardoor hoeven we zelf geen voorraad aan te houden, maar hebben we een directe samenwerking met de uitgever. En omdat de uitgever het CB hanteert als distributie- en opslagpunt voor de rest van Nederland zijn de titels altijd voorradig. Door deze samenwerking met het CB kan de school veel makkelijker direct zaken doen met de uitgever. De MBOWebshop.nl biedt daarbij als faciliterend platform ondersteuning.

De MBOWebshop.nl als uitgever
Bij de start van de MBOWebshop.nl werd snel duidelijk dat het MBO samenwerkt met een versplinterd aanbod van niche- en maatwerkuitgeverijen. Omdat deze uitgeverijen beschikken over een klein specifiek assortiment, ligt dit niet altijd op voorraad bij het CB. Om te zorgen dat alle boeken beschikbaar zijn, zijn we een clusteruitgeverij bij het CB gestart. We geven zelf niets uit, maar hebben als het ware een plankje ingericht bij het CB. Op dit plankje nemen wij titels op voorraad die niet via het CB beschikbaar zijn. Doordat deze titels hierdoor wel op voorraad komen te liggen bij het CB, kunnen ze alsnog besteld worden. Ook hierbij streven wij ernaar om waar mogelijk de consumentenprijs van de uitgever te hanteren.

Op weg naar nieuwe innovaties met CB
We krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheid om readers te distribueren. Deze readers worden vaak via printing on demand (POD) beschikbaar gesteld. Sommige uitgevers zien dit als een uitdaging. POD bespaart weliswaar kosten, maar heeft in veel gevallen een negatief effect op de levertijd en het is lastiger de voorraad in het hoogseizoen op peil te houden.
Doordat het CB een groot deel van printbedrijf Printforce heeft overgenomen, kan ze makkelijker titels printen via short-run printing (het aanleggen van kleine voorraden op locatie) of POD (printen op bestelling, zonder voorraad). Dankzij deze ontwikkeling biedt MBOWebshop.nl vanaf schooljaar 2017/2018 een readerservice aan. Omdat dit via het CB gaat, kunnen de readers, samen met de andere bestelde producten, direct opgestuurd worden. Scholen hoeven de readers op deze manier niet meer zelf uit te printen en uit te delen aan de studenten. Daarnaast gaat de MBOWebshop.nl uitgevers ook helpen om POD makkelijker en sneller beschikbaar te maken via het CB.

Ymke Manders

Ymke Manders

Als relatiemanager voor de MBOWebshop.nl onderhoud ik alle contacten met scholen, uitgevers en het CB. Door middel van slimme (technische) innovaties en korte lijnen met scholen en uitgevers proberen we het traditionele distributiemodel te doorbreken. Mijn aanpak als relatiemanager zou ik omschrijven als nuchter en praktisch met een hoog gehalte ‘handen uit de mouwen steken’. Ik krijg energie van leuke informele gesprekken en het vinden van handige nieuwe oplossingen. Wil je graag meer weten over wat de MBOWebshop.nl jouw school te bieden heeft? Neem dan contact met mij op via ymke.manders@mbowebshop.nl.