Ervaringen met Minecraft in de klas

Tags

Geen tags gevonden!

Eind maart van dit jaar volgde Sue Wheelhouse van The International School of The Hague onze training ‘Minecraft in de klas’. Sue was enthousiast over de mogelijkheden van Minecraft voor haar lessen en is na de training direct aan de slag gegaan. Ze stelde een pilot-lesprogramma op voor 4 keer 90 minuten les. Wellicht denk je dat Minecraft vooral interessant is om in te zetten bij aardrijkskunde, geschiedenis of informatica, maar Sue probeerde iets heel anders: ‘Minecraft bij Engelse taal en literatuur’. Ik was natuurlijk erg benieuwd hoe dit zou uitpakken, dus ik vroeg Sue mij hiervan op de hoogte te houden, en dat deed ze! In dit blog lees je alles over haar ervaringen.

Eerst de doelen op een rij

Sue ging doelgericht te werk en stelde voorafgaand aan haar project een aantal punten op die ze met haar Minecraft-project wilde bereiken:

  • het verbeteren van aandachtig lezen en tekstbegrip
  • het stimuleren van leren door middel van samenwerken
  • het ontwikkelen van ideeën door het gebruik van digitale media
  • het zoeken van informatie
  • en als allerbelangrijkste: het aansluiten bij de persoonlijke ervaring van de leerlingen.

De opdracht: bouw de ondergrondse stad van de ratten

Voordat Sue haar leerlingen heeft losgelaten in de wondere wereld van Minecraft heeft zij in de klas de roman “Mrs Frisby and the Rats of NIMH” van Robert O’Brien uitgebreid laten bestuderen. Eén van de opdrachten deed een beroep op de creativiteit van de leerlingen: in groepen moesten zij in Minecraft de ondergrondse stad van de ratten maken. Hiervoor moesten zij de tekst scannen en op zoek gaan nar beschrijvingen die de ondergrondse stad in kaart bracht. De kinderen konden bijna niet wachten om in Minecraft aan de slag te gaan, maar moesten de tekst dus eerst zorgvuldig bestuderen en op zoek gaan naar aanwijzingen. Sue vertelde dat het bijzonder was om te merken dat zij dit met veel enthousiasme deden en hierdoor ook sneller werkten dan gebruikelijk. Sue had diverse opdrachten voorbereid. Leerlingen konden daarom zelf kiezen of zij individueel, met z’n tweeën of in een groep van drie of vier aan de slag wilden gaan. Er werden groepjes gemaakt met kinderen die al ervaring hadden met Minecraft en kinderen die nog onervaren waren. Dit werkte heel goed, het stimuleerde de samenwerking. De kinderen vonden het superleuk dat ze met z’n allen in dezelfde stad aan het werk waren en kwamen af en toe bij elkaar kijken hoe ver de anderen waren.

Observeren in Minecraft en coachen naar een mooi resultaat

Sue vertelde dat ze veel van de pilot heeft geleerd. Ook de tips en tricks die ze geleerd heeft in de training kon ze goed in de praktijk brengen, bijvoorbeeld als het ging om observeren en bijsturen. Sommige leerlingen waren bijvoorbeeld iets té enthousiast met elkaar aan het communiceren in de 'wereld'. Bij de start gaf zij ze daarom wat extra tijd om ze vervolgens de juiste richting op te coachen. Verder was het een uitdaging om alle 25 leerlingen in dezelfde wereld te laten werken op hetzelfde moment via de verschillende servers op de school. Dit resulteerde in een bijzondere samenwerking van de hele groep. Sue zag dat de groep gezamenlijk tot betere oplossingen kwam dan gebruikelijk, waarbij de ervaren spelers de anderen meenamen in de oplossing.

Het resultaat: beter tekstbegrip en stimuleren van andere leerstijlen

Vanaf het moment dat de leerlingen in de Minecraft-wereld waren gestart met het werken aan de centrale hal, de gangen en de ondergrondse kruispunten uit het boek, werd er volop onderhandeld over hoe een en ander moest worden aangepakt. Hiervoor pakten ze regelmatig de leestekst erbij om te checken of het overeen kwam met de beschrijving in de roman. Dit zorgde ervoor dat zij steeds beter gevoel kregen bij de tekst en de vertaling ervan. Het was ook mooi om te zien dat sommige leerlingen zich ontwikkelden als echte leiders die zich opwierpen om de doelen van de opdracht zo goed mogelijk te bereiken. Andere leerlingen, die bij de reguliere lessen vaak moeite hadden met de Engelse opdrachten, kwamen in deze opdracht tot bloei en Sue zag dat Minecraft goed helpt bij het stimuleren van andere leerstijlen. Tot slot hebben de leerlingen individueel of in groepjes hun deel van het ontwerp gepresenteerd aan de rest van de klas. Het was supermooi om te zien dat ze op allerlei vlakken waren gegroeid. Al met al een zeer mooi project waar niet alleen de leerlingen veel hebben geleerd, maar Sue zelf ook. Zij beveelt het gebruik van Minecraft in de klas dan ook van harte aan bij al haar collega’s. Wil je meer weten over hoe je Minecraft in de klas gebruikt? Kom naar onze training die SLBdiensten in samenwerking met IT-Randsteden heeft ontwikkeld.

Jeroen Bosman

Jeroen Bosman